Hệ Thống Phòng Nghỉ Tại Khách Sạn Thu Trang

Phòng Đặc Biệt

đ500000 / đêm

đ450000 / đêm

đ400000 / đêm

Các Phòng Còn Lại

Book Your

Rooms

Room Category
Room Features
Range:

Phòng VIP

đ500000/ đêm

Phòng VIP

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ500000/ đêm

Phòng Gia Đình

đ450000/ đêm

Phòng Gia Đình

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ450000/ đêm

Phòng Đôi

đ400000/ đêm

Phòng Đôi

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ400000/ đêm

Phòng Đôi Quạt

đ350000/ đêm

Phòng Đôi Quạt

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ350000/ đêm

Phòng Đơn

đ300000/ đêm

Phòng Đơn

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ300000/ đêm

Phòng Đơn Quạt

đ250000/ đêm

Phòng Đơn Quạt

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

đ250000/ đêm

Điện Thoại

0256 3 846 152

Hotline

0905 245 991