Hệ Thống Phòng Nghỉ Tại Khách Sạn Thu Trang

Phòng Đặc Biệt

500,000 đ / đêm

450,000 đ / đêm

400,000 đ / đêm

Các Phòng Còn Lại

Đặt Trước

PHÒNG

Danh Mục Phòng
Tiện Nghi Phòng
Giá từ:

Phòng VIP

500,000 đ/ đêm

Phòng VIP

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

500,000 đ/ đêm

Phòng Gia Đình

450,000 đ/ đêm

Phòng Gia Đình

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

450,000 đ/ đêm

Phòng Đôi

400,000 đ/ đêm

Phòng Đôi

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

400,000 đ/ đêm

Phòng Đôi Quạt

350,000 đ/ đêm

Phòng Đôi Quạt

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

350,000 đ/ đêm

Phòng Đơn

300,000 đ/ đêm

Phòng Đơn

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

300,000 đ/ đêm

Phòng Đơn Quạt

250,000 đ/ đêm

Phòng Đơn Quạt

Bạn sẽ có được góc nhìn đường phố Quy Nhơn sôi động . Hãy ch [...]

250,000 đ/ đêm

5/5 (1 Review)
Điện Thoại

0256 3 846 152

Hotline

0905 245 991